UWAGA

ul. Przy Skarpie 4,
87-100 Toruń

+48 781 498 356

Przekaż 1 % podatku na rzecz MKS Włókniarz Toruń

Informuje, iż uruchamiamy akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród dzieci i młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której MKS Włókniarz Toruń pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2017 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą przekazać:
  - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  - podatnicy prowadzący jednoosobową  działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki
    podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym  (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając :

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres "MKS Włókniarz Toruń; ul  Przy Skarpie 4; 87-100  Toruń"

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 - poz. 126-130, PIT-36 - poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108  , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz

124. Numer KRS  0000197334

Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.     "Należy wpisać kwotę"

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).


 126. Cel szczegółowy 1%:             MKS WŁÓKNIARZ SM KOPERNIK TORUŃ
 128..    

127  Wyrażam zgodę :                          X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.